موتو جی پی ایران – موتورسوار دوکاتی آندره دویزیوسو می‌گوید که او دنیلو پتروچی – و نه الکس اسپارگارو – را مسئول اصلی خروج زودهنگام خود از مسابقه آرژانتین می‌داند.

آندره دویزیوسو در پیچ پنجم در دور ۱۵م از ۲۵ دور، با برخورد با الکس اسپارگارو  به زمین خورد و نتوانست به مسابقه ادامه دهد.

اما وی اسپارگارو را برای این حادثه سرزنش نمی‌کند، او معتقد است که روشی که موتورسوار پراماک می‌رانده‌است، عامل اصلی تصادف بوده است.

زمانی که من پشت سر پتروچی بودم و او تایرهای عقب خود را بطور کامل تمام کرده بود، او به روش بدی می‌راند، او موتورسوارن زیادی را متوقف کرده بود چون به روش عجیبی ترمز می‌کرد.

همه تلاش می‌کنند تا از این استایل موتورسوای استفاده کنند، اما روشی که او این استایل را بکار می‌برد، خیلی بد بود. من تلاش کردم تا از داخل از او سبقت بگیرم اما او دیر ترمز کرد و در را  بست [مسیر سبقت گیری را بست].

این چنین کاری بسیار بد است چون شما امکان هیچ عکس‌العملی ندارید، شما نمی‌توانید همانند او ترمز کنید.  او سنگین تر است و قادر است سخت تر ترمز کند. این منصفانه نیست. این فراتر از قوانین نیست اما منصفانه نیست. این اتفاق، عامل تصادف شد.

من تقریبا به او [پتروچی] زدم و الکس نیز اشتباه کرد. برای اطمینان، اشتباه از طرف الکس بود، اما همه چیز از طرف پتروچی شروع شد.

آندره دویزیوسو

آندره دویزیوسو

آندره دویزیوسو در مورد مشکلات چسبندگی عقب موتور گفت:

بعد از مسابقه ما اطمینان پیدا کردیم که محدویت ما در چسبندگی تایر عقب بود. در هر تمرین و مسابقه ای محدودیت ما همان بود.

من نمی‌توانستم به شدتی  که میخواستم یا می‌توانستم ترمز بگیرم، چون موتور قادر بود سخت تر و محکم تر ترمز بگیرد اما محدویت ما سر خوردن در هنگام ترمز گیری بود.

موتور کاملا خوب بود، من زمان زیادی از دست ندادم، اما در خروج‌ها من واقعا بد بودم و در تمام مسابقه کشمکش داشتم. به هر حال با توجه به سرعت موتور، من می‌توانستم برای رده پنجم مبارزه کنم.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید