فرمول یک ایران – پیرلی لاستیک های انتخابی راننده ها برای گرندپری اسپانیا را اعلام کرد.

در ۲۰۱۶، هر راننده در هر گرندپری ۱۳ ست لاستیک برای هوای خشک دریافت می کند. و پیرلی دو ست را برای مسابقه( فقط آن هایی که بیشتر استفاده می شوند) و یک مجموعه نرم ترین لاستیک برای استفاده در Q3 را انتخاب می کند.

راننده ها برای انتخاب بقیه لاستیک ها آزاد هستند.

لاستیک های انتخابی برای اسپانیا به شرح زیر است:

لاستیک های انتخابی برای گرندپری اسپانیا

لاستیک های انتخابی برای گرندپری اسپانیا

دیدگاه خود را بیان کنید