Register

19 − 18 =

A password will be e-mailed to you.

فرمول یک ایران :بولیر در آخرین مصاحبه خود اعلام کرد که مک لارن توان این را دارا است که در فصل بعد با مرسدس رقابت کند.

بولیر اظهار کرد:

 شما اگر میخواید با مرسدس رقابت کنید پس باید عملکرد بهتری از آن ها داشته باشید . آن ها در حال حاضر مهندسان، مکانیک ها ، ماشین، موتور و حتی راننده های عالی در اختیار دارند و به سختی میتوان با آن ها رقابت کرد.
ما هم فکر میکنیم که بهترین مکانیک ها و مهندسین و راننده ها را در اختیار داریم ولی هنوز بهترین ماشین و موتور از آن ما نیست، پس ما نیاز به کار بیشتر روی این دو مورد داریم .
تعهد هوندا به ما نشان داده است که امکانات آن ها در ژاپن به وضوح قابل چشم پوشی نیست . این درست است که در گذشته عملکرد خوبی از ما شاهد نبودید ولی من بر این باور دارم که سال آینده مسابقه های رقابتی تر را به نمایش خواهیم گذاشت .
در حال حاضر ماشین فصل آینده عملکرد بهتری را نسبت به مدل 2015 آن دارد و مکانیک ها و مهندسان با ساعت های اضافه کاری در تلاش اند تا فاصله با مرسدس را از بین ببرند .