فرمول یک ایران – موتورسوار تیم رپسول هوندا، مارک مارکز برای دومین بار توانست بهترین زمان را در تمرینات به ثبت برساند.

آندره ایانونه از تیم دوکاتی نیز با اختلاف 0.706 ثانیه ای از مارکز در جایگاه دوم ایستاد. ماوریک وینالس موتورسوار سوزوکی نیز توانست زمان سوم را به ثبت برساند.

لورنزو و روسی موتورسواران یاماها نیز هر کدام به ترتیب در جایگاهای 5 و 6 قرار گرفتند.

از نکات تمرین دوم می توان به زمین خوردن مارک مارکز بعد از به ثبت رساندن سریع ترین دور، اشاره کرد.

زمین خوردن مارک مارکز

جدول:

POSنام موتورسوارتیمحداکثر سرعت km/hزمان
1مارک مارکزرپسول هوندا341.12:04.034
2آندره ایانونهدوکاتی341.9 0.706+
3وینالس سوزوکی337.70.861 +
4ردینگپرامک342.20.865 +
5خورخه لورنزویاماها337.0 0.867 +
6ولنتینو روسییاماها339.9 0.940 +
7لوریس بازایوینتیا336.9 1.156 +
8دنی پدروسارپسول هوندا341.7 1.160 +
9آندره دویزیوسودوکاتی341.7 1.161 +
10کروچلوال سی آر336.9 1.359 +
11باربراایوینتیا339.9 1.454 +
12پیروپرامک339.8 1.563 +
13پول اسپارگاروتچ 3337.6 1.582 +
14الکس اسپارگاروسوزوکی337.0 1.628 +
15هرناندزاسپار340.2 1.727 +
16لاورتیاسپار338.4 1.857 +
17استفان بردلآپریلیا336.8 1.888 +
18باتیستاآپریلیا339.5 2.123 +
19اسمیتتچ 3 337.6 2.445 +
20میلرمارک وی دی اس338.7 2.743 +
21راباتمارک وی دی اس335.7 3.010 +

تمرین سوم نیز از 19:25 شنبه برگزار خواهد شد.

دیدگاه خود را بیان کنید