موتوجی پی ایران – یاماها اولین کمپانی تولید کننده در موتوجی پی است که از موتور ۲۰۱۷ رونمایی می کند، یاماها موی استار از YZR-M1 خود برای فصل ۲۰۱۷ موتوجی پی، رونمایی کرد.

موتوری که ولنتینو روسی و ماوریک وینالس با آن در این فصل مسابقه می دهند، طی مراسمی در روز پنج شنبه و در مادرید از آن رونمایی شد.

در مقایسه با ۲۰۱۶، از سایه های عمیق تر آبی و لوگو برجسته تر موی استار استفاده شده است. ولنتینو روسی پنجمین سال پیاپی است که با یاماها در مسابقات شرکت می کند و در این مراسم اذعان داشت:

رونمایی از موتور یاماها 2017 YZR-M1  - ولنتینو روسی و ماوریک وینالس

رونمایی از موتور یاماها ۲۰۱۷ YZR-M1 – ولنتینو روسی و ماوریک وینالس

بعد از مسابقه، من اولین تستم را در والنسیا داشته ام، بعد از آن نیز به سپانگ رفتیم و توانستیم سرعت بیشتری را روی موتور جدید دریافت کنیم و ما پتانسیل بسیار خوبی را کشف کرده ایم.

به نظر می رسد که ما می توانیم قوی تر باشیم، حالا نیز مهم است که ما در سه تست قبل از اولین مسابقه، به خوبی کار کنیم و در قطر آماده باشیم، اگر چه برداشت اول مثبت بوده است.

وینالس اولین حضور خود در یاماها را تجربه می کند و با توجه به تست های پیش فصل والنسیا، می توان گفت که آینده ی درخشانی در انتظار اوست. موتورسوار جوان اسپانیایی نیز گفت:

رونمایی از موتور یاماها 2017 YZR-M1 - ولنتینو روسی و ماوریک وینالس

رونمایی از موتور یاماها ۲۰۱۷ YZR-M1 – ولنتینو روسی و ماوریک وینالس

 احساس من باور نکردنی است، من در حال حاضر احساس خوبی در تیم دارم.

راستش من بسیار با انگیزه هستم. من بسیار تلاش می کنم و هر کاری در توانم باشد انجام می دهم تا بهترین ماوریک باشم.

دومین رونمایی از موتور ۲۰۱۷ موتوجی پی در روز جمعه و با رونمایی دوکاتی خواهد بود.

دیدگاه خود را بیان کنید