فرمول یک ایران – بعد از اینکه در روز سه شنبه در یک رای گیری، پیشنهاد مطرح شده برای تغییر نام کمپانی لیبرتی مدیا به گروه فرمول یک تصویب شد، به نظر می رسد که این کمپانی رسانه ای آمریکایی قدم های رو به جلویی برای مالکیت بر فرمول یک برداشته است.

این کمپانی آمریکایی که هم اکنون مالکیت ۱۹٫۱ درصد از فرمول یک را دارد، ماه گذشته بیان کرد که بیش از ۱٫۵۵ میلیارد دلار از طرف سهامداران برای افزایش سهم نقدی خود در سهام فرمول یک دریافت کرده اند.

امروز پس از نشست سهامدارها در کلورادو، طبق یک بیانیه ای بیان شد که دارندگان سهام عمومی لیبرتی مدیا می توانند برای تغییر نام این کمپانی به گروه فرمول یک و مالکیت بیشتر بر فرمول یک رای بدهند.

مالکیت بر فرمول یک همچنان مشروط بر تصویب از طرف فیا که بدنه ی حاکم فرمول یک است، می باشد، لذا در روز چهارشنبه در جلسه ی اضطراری شورای جهانی ورزش های موتوری این موضوع مطرح خواهد شد.

این نشست نیز انتظار می رود به گونه ای پیش خواهد برود که مالکیت را به لیرتی مدیا اهدا کنند. با این حال انتظار می رود که مالکیت لیبرتی مدیا بر فرمول یک تا پایان سه ماهه ی اول سال ۲۰۱۷ قطعی شود.