فرمول یک ایران : وزیر ورزش اندوزی اعلام کرده است که حاضرند 15 میلیون یورو هزینه بکنند تا ریو هریانتو در فرمول یک حاضر باشد.

از آنجا که فرمول یک نیاز به یک اسپانسر مالی بزرگ دارد، به نظر میرسد اندونزی باید هزینه زیادی را متقبل شود . گفتنی است که هریانتو در تست تایر ها که بعد از گرند پری ابوظبی برگزار شد، شرکت کرد.

مانور ماروشیا پاسکال ورلین را به عنوان راننده اول معرفی کرده است ، حال باید ببینیم که باز هم استیونز یا روسی راننده های مانور ماروشیا خواهند بود یا هریانتو جای یکی از آن ها را خواهد گرفت.

گفتنی است که ریو هریانتو قبل از این در سری چی پی تو بوده است .