فرمول یک ایران – راننده تیم مک لارن، جنسن باتن اذعان کرد که بعد از حضور خوب در روز اول گرندپری بحرین انتظار می رود که آن ها در Q3 یک جایگاه خوب را بدست آورند.

باتن در تمرین دوم توانست جایگاه سوم را پشت سر دو راننده تیم مرسدس، همیلتون و روزبرگ بدست آورد.

راننده انگلسی تیم مک لارن اظهار کرد:

ماشین در کل بد نیست. شروع خوبی داشته ایم اما راه درازی در پیش داریم. بهترین جمعه چند سال اخیر را تجربه کرده ایم.

ما بدون تغییرات شرایط پیست، در تمرین دوم در جایگاه سوم قرار گرفتیم پس هدف ما Q3 خواهد بود.

فاصله زیادی با مرسدس داریم اما من مطمئن هستم که ما می توانیم به رقابت ادامه دهیم.

باتن همچنین به تمجید از راننده ی رزرو تیم شان، یعنی استافل وندورن پرداخت، کسی که به دلیل کسالت آلونسو جایگزین وی شده است:

همانطور که انتظار میرفت خوب عمل کرد. او راننده ی با استعدادی است. در سکتور های 2 و 3 به اندازه ی من سریع بود، اگر در سکتور یک نیز به اندازه ی من سریع بود میتوانست زمانی به مانند زمان من ثبت بکند و در یک جایگاه قرار بگیریم.

 

دیدگاه خود را بیان کنید