Register

سه × یک =

A password will be e-mailed to you.

فرمول یک ایران – مدیر فنی تیم ویلیامز، پت سیمندز در پایان سال ۲۰۱۶ تیم بریتانیایی را ترک خواهد کرد.

مدیر فنی ۶۳ ساله، که در ۲۰۱۳ به تیم ویلیامز پیوسته بود، دیگر در آماده سازی این تیم برای ۲۰۱۷ شرکت نخواهد داشت. در بیانیه ای ویلیامز تایید کرد که سیمندز به طور رسمی در پایان سال از سمت خود کنار خواهد رفت.

کلر ویلیامز در بیانیه ای گفت:

پت در طول سه سال گذشته یک دارایی فوق العاده برای تیم بوده است. انتصاب پت، آغاز یک بازسازی عمده بود و او نقش محوری در تغییر شکل ویلیامز و تبدیل آن به یک تیم قوی تا به امروز داشته است.

من از او برای همه ی کارهای سخت و تعهدش تشکر می کنم.

خروج سیمندز از ویلیامز، احتمال پیوستن پدی لاو، مدیر فنی مرسدس به این تیم را بیشتر می کند. این تصور میشد که ورود لاو این اجازه را به سیمندز می دهد تا برای بازنشستگی در ۲۰۱۷ آماده شود اما این روند در حال حاضر به کل تغییر کرده است.

پدی لاو مدیر فنی تیم فرمول یک مرسدس و ویلیامز

پدی لاو

تیم ویلیامز نیز اعلام کرده است که به زودی جانشین سیمندز را اعلام خواهند کرد:

ما در حال حاضر به آینده نگاه داریم و جزئیات مربوط به مدیر فنی تیم، به زودی اعلام خواهد شد.