فرمول یک ایران – تیم های فرمول یک در مذاکره با پیرلی شرکت تولید کننده ی لاستیک و فیا برای تست تایرهای سال آینده به بن بست رسیدند.

قوانین اجازه ی برگزاری ۲۵ روز تست را در طی فصل و با تیم های مختلف را می دهد.

با این حال برنامه ی موقت ارائه شده توسط پیرلی، در گرندپری برزیل مورد بحث قرار گرفت، توسط تیم های فرمول یک پذیرفته نشد، که به مشکلات مربوط به حمل و نقل پرسنل و ماشین ها بین پیست های مختلف اشاره کرده اند.

پیرلی خیلی مشتاق است که تایرها را در پیست های مختلف تست کند، که شامل خارج اروپا نیز می شود. فیا نیز با تست ها در خارج اروپا موافق می باشد.

پیست های آستین و سپانگ که به عنوان کاندید معرفی شدند، اما تیم ها به این اشاره کردند که بعضی پیست ها در دسترس و کاربردی نیستند، برای مثال پیست اینترگولاس، در خارج از آخر هفته ی مسابقه، امنیت چندان مناسبی ندارد.

لاستیک های فرمول یک - پیرلی

لاستیک های فرمول یک – پیرلی

تیم ها نیز پیشنهادهای کاربردی داشتند که به عنوان مثال تست ۳ ماشین در یک روز که به عنوان ۳ روز حساب شود اما پیرلی می خواهد که همه تیم ها، سهم خود را اجرا کنند و قصد دارد که تمام روز ها و تایرها تست شود و تست ها در طول فصل برای توسعه ی لاستیک ها ادامه داشته باشد.

رییس فنی پیرلی، ماریو ایزولا بیان کرد:

قطعا ما متوجه هستیم که در تقویمی که ۲۱ مسابقه وجود دارد سخت است که زمانی مناسب را برای تست ها پیدا کرد.

به این دلیل یک مذاکره با تیم ها برگزار شد تا برنامه ای که هم برای تیم ها و هم برای ما خوب باشد، ایجاد شود. ما متوجه هستیم که در شروع آنها ممکن است که قطعات یدکی کافی نداشته باشند اما این مسئله ای جدی نیست.

ما به پیست های مختلفی نیاز داریم تا بتوانیم لاستیک ها را تست کنیم. همچنین به جلساتی برای بحث در مورد لاستیک های اینترمدیت و وت نیاز داریم. پس ما به پیست های خیس نیز نیاز داریم، همچنین ما یک برنامه توسعه ی ۵ یا ۶ ماهه داریم.

لاستیک های فرمول یک

ایزولا همچنین اضافه کرد:

اگر ما تعداد ماشین بیشتری در یک پیست را در دسترس داشته باشیم، قطعا می توانیم بهتر لاستیک ها را بهبود ببخشیم. اما ما همان تست یک ماشین در روز را بهتر می پسندیم.

همچنین یک بحثی درباره این وجود دارد که ۲۵ روز تست می باشد و ۱۱ تیم که در نهایت پیرلی باید تصمیم بگیرد که کدام تیم ها در ۳ روز باقی مانده، دوباره لاستیک ها را تست کنند. شرکت پیرلی ممکن است که تعداد روز های تست را به ۲۲ روز کاهش دهد تا برابری رعایت شود.

 

3 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید