فرمول یک ایران – استبان گوتیرز راننده تیم هاس بعد از آسیب جدی ماشینش در تصادف با فرناندو آلونسو در گرندپری استرالیا، از شاسی جدید در بحرین استفاده خواهد کرد.

مدیر تیم اشتاینز نیز اذعان کرد:

بعضی از بخش ها برای مثال شاسی برای تعمیرات به اروپا فرستاده شده اند. ما قطعات یدکی لازم برای ساخت شاسی دیگر را داریم.

شاسی تعمیر شده نیز به عنوان یدک از طریق هوایی برای ما در بحرین ارسال می شود.

دیدگاه خود را بیان کنید