فرمول یک ایران – مقامات مونزا بر این اعتقادند که اتحادیه می تواند قرارداد جدیدی را با مدیریت فرمول یک ببندد تا شرایط آن ها تا پایان ۲۰۱۶  و حتی فراتر از آن باقی بماند.
مقامات مونزا به مدت چندین ماه در حال مذاکره برای بستن قرار داد جدید بودند که هفته ی گذشته رسانه های ایتالیایی خبر از شکست خوردن آن ها در مذاکره دادند و اذعان داشتند که به احتمال زیاد یک جابه جایی در سال ۲۰۱۷ به ایمولا یا ماجلو اتفاق خواهد افتاد.
مونزا چنین گمانه زنی هایی را تکذیب کرد و اصرار بر آن داشت که بر روی منعقد کردن قراردادی متمرکز شده اند که به تصرف گرندپری ایتالیا خواهد انجامید.

دیدگاه خود را بیان کنید