فرمول یک ایران – راننده تیم مک لارن – هوندا، فرناندو آلونسو بعد از تصادف ملبورن در یک شنبه گذشته، در بحرین موتور جدید در اختیار خواهد داشت.

موتور استفاده شده آلونسو در استرالیا، به ژاپن فرستاده شد تا بعضی قطعات موتور برای استفاده دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

اگر چه سخنگوی هوندا اذعان کرد که شانس بازیافت هر یک از قطعات در بهترین حالت بسیار کم است.

 

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید