فرمول یک ایران : پیرلی لاستیک های انتخابی راننده ها برای گرندپری بحرین را اعلام کرد.

در 2016، هر راننده در هر گرندپری 13 ست لاستیک برای هوای خشک دریافت می کند. و پیرلی دو ست را برای مسابقه( فقط آن هایی که بیشتر استفاده می شوند) و یک مجموعه نرم ترین لاستیک برای استفاده در Q3 را انتخاب می کند.

راننده ها برای انتخاب بقیه لاستیک ها آزاد هستند.

لاستیک های انتخابی برای بحرین به شرح زیر است:

تایر های انتخابی برای گرندپری بحرین - پیرلی

دیدگاه خود را بیان کنید