موتوجی پی ایران – پانزدهمین گرندپری فصل ۲۰۱۶ موتوجی پی، در پیست توئین موتجی ژاپن برگزار خواهد شد.

برنامه گرندپری ژاپن:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه99/07/2406:05 - 05:2006:10 - 05:2504:10 - 03:30
تمرین 2جمعه99/07/2410:20 - 09:35 10:20 - 09:3508:20 - 07:40
تمرین 3شنبه99/07/2506:05 - 05:2006:10 - 05:2504:10 - 03:30
تمرین 4شنبه99/07/2509:25 - 08:55--
تعیین خطشنبه99/07/2510:15 - 09:3510:20 - 09:3507:45 - 07:05
مسابقهیک شنبه99/07/2609:3006:5005:30

دیدگاه خود را بیان کنید