ویدیو؛ حوادث و تصادفات موتوجی‌پی 2019

موتوجی‌پی ایران – همواره حوادث و تصادفات، جزء جدایی ناپذیری از مسابقات موتوجی‌پی بوده است. این حوادث گاه باعث جراحات شدید و در مواردی منجر به مرگ موتورسواران شده است. طبق آمار ثبت شده از سال 1910 تاکنون، 270 مورد فوت در مسابقات موتور گزارش شده است.

آخرین تصادف منجر به فوت در موتوجی‌پی مربوط به سال 2011 می‌باشد که این حادثه منجر به مرگ مارکو سیمونچلی شد. در این ویدیو حوادث موتوجی‌پی 2019 را مشاهده می‌کنیم.