Register

13 + 12 =

A password will be e-mailed to you.

طناب داری در مسابقه نسکار تالادگا در گاراژ بابا والاس پیدا شد که سر و صدای زیادی را در رسانه های جهانی ایجاد کرد و بلافاصله اف بی آی وارد عمل شد و کاشف به عمل آمد که این صرفا یک سوء تفاهم بود و این طناب از سال 2019 تا به الان هنوز در همان مکان بود.

طناب کرکره گاراژ بابا والاس طوری طراحی شده بود که شبیه به طناب دار به نظر می رسید و باعث شد که نسکار تحقیقاتی را پیگیری کند که حتی اف بی آی را نیز درگیر کرد و این سازمان امنیتی چنین اطلاعاتی را پس از بازرسی هایش بیان کرد:

در روز دوشنبه 15 مامور مخصوص اف بی آی مصاحبه های زیادی را در مورد شرایط پیش آمده در پیست تالادگا سوپراسپیدوی داشتند. پس از اینکه تحقیق کاملی از مرور واقعیت ها و مدارک و شواهد این مسئله انجام شد، ما نتیجه گرفتیم که هیچ جرمی رخ نداده است.

اف بی آی دریافت که گاراژ شماره چهار، جایی که طناب در آن پیدا شد در هفته گذشته منتسب به بابا والاس بود. تحقیقات مدارک تایید شده ای را نیز مشخص کرد که یکی از آن ها شامل ویدیویی بود که خود نسکار آن را تایید کرده بود و در این ویدیو نشان داده می شد که این طناب از ماه اکتبر سال 2019 در گاراژ شماره چهار بود.

البته که الان همه می دانند که طناب از سال 2019 در گاراژ شماره چهار بود اما هیچ کسی نمی دانست که آقای والاس در هفته گذشته به گاراژ شماره چهار فرستاده می شود.

تصمیم گرفته شد که هیچ شکایت و پیگیری فدرالی پس از انجام این تحقیق کامل که با وجود تمامی این مدارک و شواهد که قابل قبول قوانین فدرال بوده همراه هست، صورت نگیرد. ما از نسکار، آقای والاس و تمامی افرادی که در این بازرسی همکاری کردند تشکر می کنیم.

گزارش اف بی آی شامل مدارک و مستندات تصویری است که…

نسکار نیز پس از اف بی آی بیانیه ای داد و گفت:

اف بی آی تحقیقاتش را در مورد موضوع پیش آمده در پیست تالادگا سوپراسپیدوی کامل کرده است و مشخص نموده که بابا والاس هدف نژادپرستی قرار نگرفته است.

گزارش اف بی آی شامل مدارک و مستندات تصویری می باشد که مدل طراحی طناب گاراژ که به شکل طناب دار بوده از پاییز سال گذشته همین شکلی بوده و در آنجا قرار دارد.

کاملا واضح است که این مسئله قبل از ورود تیم شماره 43 و تخصیص گاراژ به آنها بود. ما از تحقیقات کامل و سریع اف بی آی متشکریم و شاکریم از این که این مسئله یک موضوع عمدی و نژادپرستانه ای برای بابا نبود.

ما برای ایجاد یک محیط سالم برای تمام افرادی که عاشق مسابقه دادن هستند متعهد خواهیم ماند.