موتوجی پی ایران – موتورسوار سابق تیم موتوجی پی دوکاتی، کال کراچلو اذعان کرد که این تیم برای مطمئن شدن از قهرمانی در 2017، باید موتورسوار اسپانیایی، مارک مارکز را به خدمت بگیرد.

در اوایل 2016، دوکاتی قرارداد دو ساله ای را با موتورسوار حال حاضر یاماها، خورخه لورنزو امضا کرد تا این موتورسوار اسپانیایی در فصل آینده هم تیمی آندره دویزیوسو باشد.

اگر چه شاید یکی از دلایل جدایی لورنزو را بحث و جدل با هم تیمی اش، ولنتینو روسی بدانیم.

کراچلو در جواب سوال”آیا به عنوان یک تماشاگر به جدل بین روسی و لورنزو می خندی؟” گفت:

نه، به موتورسواری که اشتباه می کند می خندم، و هیچ نظری درباره ی این جدل و بحث ها و مضحک بودنش، ندارم.

من از کسی به خاطر گفتن این حرف ها نمی ترسم، لورنزو درباره ی سبقت ها غر می زند، آیا او تا الآن از کسی سبقت نگرفته است؟

ولنتینو هیچ وقت از او سبقت خطرناکی نگرفته زیرا این مسابقه است.

اگر کسی از شما سبقت گرفت یا خودتان را بالا بکشید یا در مسیر خود کارتان را بکنید، انتخاب با خودتان است.

خورخه در اشتباه است و دلیلش هم شاید این باشد که زیاد در این هفته و در آراگون سریع نبوده است.

کراچلو در سال آینده نیز در ال سی آر هوندا خواهد ماند اما درباره ی آینده دوکاتی معتقد است که مارکز گزینه ی بهتری است:

اگر شما بروید از دویزیوسو نیز برای جایگزینی یانونه سوال بپرسید، همین حرف را خواهد زد زیرا من از موتور ها و تولیدکنندگان آگاهم.

اما این بدین معنی نیست که من بهتر از لورنزو کارم را انجام می دهم.

من فقط این طور فکر می کنم، کسی که بخواد با این موتور برای قهرمانی بجنگد لورنزو خواهد بود؟ خیر آن مارکز است.

او در حال حاضر در دسترس است ولی بعدها شاید این گونه نباشد.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید