فرمول یک ایران – بعد از گرندپری پیش رو در مالزی، به استقبال گرندپری ژاپن خواهیم رفت و پیرلی نیز لاستیک های انتخابی راننده ها برای گرندپری ژاپن را اعلام کرد.

در ۲۰۱۶، هر راننده در هر گرندپری ۱۳ ست لاستیک برای هوای خشک دریافت می کند. و پیرلی دو ست را برای مسابقه (فقط آن هایی که بیشتر استفاده می شوند) و یک مجموعه نرم ترین لاستیک برای استفاده در Q3 را انتخاب می کند.

راننده ها برای انتخاب بقیه لاستیک ها آزاد هستند.

لاستیک های انتخابی برای ژاپن به شرح زیر است:

لاستیک های انتخابی فرمول یک ژاپن

لاستیک های انتخابی فرمول یک ژاپن