فرمول یک ایران – تغییرات انقلابی قوانین ایرودینامیکی و امکان استفاده از قطعات با نشر جزییات کامل امروز در عصر روز جمعه به رای گیری گذاشته خواهد شد.

فرای سقف بودجه، تیم ها قرار است که برای یک سری تغییراتی در قوانین به منظور کاهش هزینه ها رای گیری کنند. از جمله این قوانین، استفاده احتمالی از توکن برای توسعه شاسی می باشد.

در طی بلند مدت نیز یک طرح انقلابی برای توسعه سیستم کمکی می باشد که در این سیستم، بدترین و ضعیف ترین تیم ها اجازه دارند که نسبت به تیم های قدرتمند تر و موفق تر از زمان بیشتری برای استفاده از تونل باد و توسعه محاسبات CFD خود بهره مند باشند. امید بر این است که با این اقدامات تیم ها به هم نزدیک تر شوند.

در طی این رای گیری از تیم ها قرار است در مورد ایده استفاده از قطعاتی که جزییاتشان برای همه آشکار است مطرح شود که به وسیله آن دانش ساخت یک سری سیستم های استانداردی به مانند ستون فرمان یا پدال ها به اشتراک گذاشته شود تا تیم های کوچکتر از هزینه های تحقیقاتی و توسعه ای خود بکاهند.

راس براون مدیر اجرایی و چیس کری مدیر عامل فرمول 1

راس براون مدیر اجرایی و چیس کری مدیر عامل فرمول 1

قرار است که این ایده ها، به صورت الکترونیکی در عصر روز جمعه به رای گیری گذاشته شود و در صورت اتفاق نظر همه تیم ها، این طرح از همین فصل تا تمام فصل های دیگر در آینده اجرایی می شود. البته طبق قوانین اضطراری که فدراسیون جهانی اتومبیلرانی در نظر گرفته، این فدراسیون می تواند با توجه به اهمیت موضوع و تضمین آینده فرمول یک، می تواند طرح های پیشنهادی را بدون در نظر گرفتن الزامی برای موافقت همه تیم ها، تایید و تصویب کند. برای همین اگر موافقت اکثریت تیم ها وجود داشته باشد و تعداد کمتری مخالف طرح باشند، فیا می تواند طبق این قانون این مسئله را تصویب کند.

علاوه بر این دو موضوع، مسائلی دیگر از جمله سقف بودجه در قوانین فرمول یک در جریان هست که موافقات و مخالفان زیادی را دارد و قرار است که طبق این قانون، سقف بودجه 145 میلیون دلاری تصویب شود که در ازای آن در هر فصل در آینده به میزان 5 میلیون دلار از این سقف بودجه کاسته شود که البته امروز این مسئله به رای گیری گذاشته نمی شود.

دیدگاه خود را بیان کنید