فرمول یک ایران: توتو ولف مدیر فعلی تیم مرسدس می گوید نبایست آنچه در فرمول یک گذشته را رمانتیک جلوه دهیم،  طرفداران و منتقدان دید مخدوشی از گذشته دارند و آن را روز های با شکوه فرمول یک خطاب می کنند.توتو ولف به کسانی که غولی از گذشته این ورزش ساخته اند می گوید :

وقتی من به روزهایی که روز های اوج فرمول یک خطاب می شود نگاه میکنم،  دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی،  مسابقاتی زا به یاد دارم بدون هیچ سبقتی و تیم هایی را که چندین سال پشت سر هم قهرمان می شدند. ما در دو سال اخیر تا حدودی کم تنوع تر و کمی قابل پیش بینی تر مسابقه دادیم، این یه حقیقته و ما ذینفع این ورزش بودیم و هستیم.  به قول برنی اکلستون ما باید در کنار انتقاد از پیشرفت هایی که در این ورزش داشته هم صحبت کنیم. انتقاد کردن های پشت سر هم به وجهه این ورزش خدشه وارد میکند. با این اوصاف بازهم رقابت در به هیجانِ هر چه بیشتر این ورزش کمک می کند احتمالا نزدیک شدن فراری به ما یا شاید هم رقابت بین نیکو و لوویس فرمول یک این روز ها را جذاب می کند.

با توجه به تغییر قوانین برای سال ۲۰۱۷ باید منتظر ماند و دید که آیا فرمول یک به روز های اوج خواهد برگشت یا… ؟ آیا توتو ولف در سال ۲۰۱۷ هم همین عقیده را خواهد داشت؟

دیدگاه خود را بیان کنید