فرمول یک ایران : راننده ی جوان تیم تورو روسو، مکس ورشتپن اذعان میکند که ماندن در این تیم تا سال 2017 امکان پذیر است اما هدف او پیشرفت در فرمول یک است.

نابغه ی هلندی، که با 17 سال سن و شکستن رکورد در سال گذشته شناخته شد، معتقد است که برای سال 2017 در رادار بعضی از تیم ها قرار دارد.

ورشتپن درباره ی حضور خود تا سال 2017 در تورو روسو گفت:

این مهم امکان پذیر است ولی در حال حاظر هدف من نیست!.

من میخواهم حرکت رو به جلو داشته باشم. منظورم این است که حضور در تورو روسو واقعا عالی است. من سرگرمی های زیادی در اینجا دارم و حتی یک خانواده عالی!

ولی هدف این است که شما برنده مسابقه شوید و حرکت رو به جلو داشته باشید و به بهترین بهترین برسید.

راننده ی تورو روسو در پایان افزود:

 

آینده و به خصوص فصل 2016 را مثبت ارزیابی می کنم. من فقط از این فصل لذت می برم و سعی می کنم تا تجربه کسب کنم و به خوبی سال آینده را پشت سر بگذارم.

دیدگاه خود را بیان کنید