فرمول یک ایران – کریس آمون، راننده ی سال های دور فرمول یک در روز چهارشنبه 3 آگوست 2016(۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، در بیمارستانی در نیوزلند بر اثر سرطان، در گذشت.

روحش شاد

کریس آمون

کریس آمون