فرمول یک ایران : بعد از كسب رده ى هفتم در مسابقه ى مجارستان فرناندو آلونسو عقیده دارد كه مك لارن در مسابقه ى قهرمانى كوچك پشت مرسدس ، ردبول و فرارى مسابقه مى دهد.

با اينكه مك لارن تا به حال در طول فصل پيشرفت هاى خوبى در ماشين خود داشته است قهرمان دو دوره مسابقات اعتقاد دارد كه در حال حاضر ٧ ام شدن بهترين نتيجه ى قابل كسب مى باشد.

او مى گويد :

باعث تاسف است كه نمي توانيم رده ى بهترى از ٧ امى كسب كنيم ولى كماكان فكر ميكنم كه از بقيه (بجز مرسدس و فراری و ردبول )بهتر هستيم.

مرسدس ، ردبول و فرارى در حال حاضر غير قابل دستيابى براى همه مى باشند (آن ها در سطح و کلاس ديگرى مى باشند) ولی در قهرمانى كوچك ديگر ما قابل رقابت هستيم و من فكر ميكنم از تمام قدرت خود استفاده كرده ايم.

با اين حال بعضی اوقات خيلى در مسابقه جذابيتى وجود ندارد و براى ما بعد از ظهرى حوصله سر بر مى باشد.

من مسابقه ی مجارستان خوشحالم و امیدوارم بتونیم این روند را در آلمان نیز ادامه بدهیم.

قابل ذکر است در حال حاضر مک لارن در فاصله ی ۷ امتیازی تورو روسو قرار دارد.