فرمول یک ایران – صبح امروز در تست بارسلونا کیمی رایکونن، راننده ی تیم فراری برای اولین بار از قطعه ای به نام هالو (Halo) استفاده کرد که ممکن است برای محافظت بیشتر از سر راننده ها در فصل 2017 فرمول یک مورد استفاده قرار بگیرد.

رایکونن چند دور با این شرایط زد و بعد به خبرنگاران گفت که مشکلی در دیدش نداشت و خوب بود. این قطعه از سه قسمت به ماشین SF16-H تیم فراری متصل می شود.

تصاویر هالو (Halo) در تست بارسلونا :

فراری بیان کرده است که آزمایش امتحانی هالو با هماهنگی فیا صورت گرفته است که هدف آن امتحان نحوه ی اتصال آن و همچنین مشخص شدن میزان دید راننده ها بوده است.

طی فصول گذشته محافظت از سر راننده ها به یک مسئله ی جدی در فرمول یک تبدیل شده است، پس از فوت جولز بیانکی و جاستین ویلسون نیز این مسئله مهم تر از قبل گردید.

طی جلسه ای که  هفته ی گذشته با حضور گروه استراتژی فرمول یک و کمیسیون فرمول یک برگزار شد، این نتیجه حاصل شد که قسمت هایی برای محافظت بهتر از سر راننده ها در فصل 2017 به ماشین ها افزوده خواهد شد که هالو گزینه ی اصلی می باشد.

الکس وورز رئیس انجمن راننده های گرند پری ها (GPDA) در رابطه با هالو بیان کرده است:

این انتخاب اصلی ما می باشد زیرا با زمان کمی که داریم این بهترین گزینه ی ما است، این طرح می تواند بدون هیچ نکته ی منفی ای به اجرا در آید. حداقل ما نکته ی منفی ای نمی بینیم. این سریع ترین راه حل است و همه ی افرادی که در صنعت فرمول یک حضور دارند نظرشان این است که باید به یک راه حل فوری دست یابیم.