فرمول یک ایرانلندو نوریس می گوید که دلیل از دست دادن رده هفتم به سرجیو پرز در اواخر مسابقه فرمول یک ابوظبی فقط به خاطر این بود که او رانندگی مزخرفی داشته است.

راننده جوان مک لارن به دنبال این بود که مسابقه یاس مارینا را در همان رده ای که استارت زده بود، یعنی جایگاه هفتم به پایان برساند اما در دور پایانی، سرجیو پرز با لاستیک های تازه تر از او سبقت گرفت. لندو گفت:

او لاستیک های خیلی بهتری داشت، من کمی از قفل کردن لاستیک ها یا انجام کاری احمقانه نگران بودم، اما به اندازه کافی قوی ظاهر نشدم.

من کل مسابقه را بسیار آرام و ریلکس بودم و از لاستیک های جلو و عقبم مراقبت کرده و به آرامی رانندگی می کردم، در عین حال نیاز بود که هجومی و قوی ظاهر شوم. بطور اساسی این کار را انجام ندادم.

مهربانانه ترمز کردم و با خودم نگفتم “می خواهد از بیرون سبقت بگیرد، نیاز هست که کمی ترمز را رها کنم و فضا را ببندم”. در ذهنم راننده مزخرفی بودم. زیرا او شخصی بود که باید در مسابقه شکست می دادمش و ندادم. به همین دلیل اذیت شدم اما بقیه مسابقه خوب بود.

دیدگاه خود را بیان کنید