فرمول یک ایران : لوییس همیلتون اشاره کرد که به حواشی تیمی توجه ای ندارد و هیچ کس خبر ندارد که در گاراژ تیم ها چه میگذرد.

همیلتون در روز دوم تست بارسلونا با به ثبت رساندن زمان 1:23:622 با اختلاف 0.361 نسبت به والتری بوتاس در جایگاه دوم ایستاد. هم تیمی همیلتون، نیکو روزبرگ نیز با ثبت زمان 1:26:298 در جایگاه نهم ایستاد.

قهرمان جهان اذعان کرد که به عملکرد رقیبان توجه نمی کند و به حرف های آن ها اهمیتی نمی دهد.

لوییس همیلتون در این باره اظهار کرد:

راستش من به جایگاه دیگران توجهی ندارم.

هر کسی در اطراف ما قصد دارد که برای ما حاشیه ایجاد کند. جنجال ها و حاشیه های اطرف تیم ما بیشتر است از تیم هایی مانند فراری و ویلیامز که تیم قوی هستند.

راننده تیم مرسدس همچنین درباره ی وضعیت ماشین ها و تست های بارسلونا افزود:

من احساس خوبی ندارم، به خصوص درباره ی لاستیک ها که خیلی خوب نیستند. در خصوص ماشین هم بعضی چیزها درست نیست که ما باید روی آن کار کنیم.

در حال حاظر اول یا آخر شدن با این ماشین برای من مهم نیست و من مانند روز اول فقط با ماشین آشنا می شوم.

دیدگاه خود را بیان کنید