سباستین فتل، کیمی رایکونن و مکس ورشپتن - گرندپری سنگاپور 2017

سباستین فتل نمی‌تواند اشتباهات سنگاپور سال گذشته را تکرار کند

فرمول یک ایران - گرندپری پیش‌رو، گرندپری سنگاپور است و تنها چیزی که در سر راه سباستین فتل و پیروزی ایستاده، خود فتل است. و احتمالا لوئیس همیلتون. د... ادامه ...