دنیل ریکاردو - مسابقه گرندپری موناکو 2021

مکلارن: ریکاردو برای سریع شدن به استایل رانندگی خاصی احتیاج دارد

فرمول یک ایران - مدیر تیم فرمول یک مکلارن، آندریاس سیدل بیان کرد از آن جایی که ماشین فصل 2021 مکلارن نیاز به استایل خاصی از رانندگی دارد، همین قضیه به... ادامه ...
زک براون در کنار مقر مکلارن

زک براون: ساینز در فراری لکلرک را تحت فشار قرار خواهد داد

فرمول یک ایران - زک براون پس از مدتی به گفت و گو با رسانه ها نشسته تا در خصوص جابجایی رانندگان که اخیرا در تیمش اتفاق افتاده کمی توضیح دهد و پیشبینی خ... ادامه ...