تریلر مستند فورد در برابر فراری با نقش آفرینی کریستین بیل و مت دیمن

فرمول یک ایران – تریلر مستند فورد در برابر فراری با نقش آفرینی کریستین بیل و مت دیمن در پاییز امسال منتشر خواهد شد، داستان این مستند بر می گردد به دورانی که فورد و فراری بر سر مسابقه 24 ساعته لمانز دچار یک جنگ صنعتی باهم شدند.