برخورد قهرمانان با دیوار قهرمانان – گرندپری کانادا 1999

فرمول یک ایران – چهار راننده که سه تن از آنها قهرمان جهان بودند در این سال با قسمتی از پیست کانادا که به نام دیوار قهرمانان هست برخورد کردند و از مسابقه کنار رفتند.

 

[videojs_video url=”https://hw19.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/da18d750bb5010313ade2a8463b89b3915205355-360p__90438.mp4″ width=”752]

  دانلود فایل ویدیویی