ویدیو؛ 10 آنبورد برتر فرمول یک اسپانیا 2019

فرمول یک ایران – با اینکه مسابقه فرمول یک اسپانیا نیز با 1-2 مرسدس به پایان رسید اما اتفاقات دیگری نیز چاشنی مسابقه بود که از دوربین آنبورد ما دور نماند….

  دانلود فایل ویدیویی

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید