فرمول یک ایران – به گفته فردریک واسر مدیر تیم سائوبر آلفارومئو، چارلز لکلرک راننده جدید تیم فراری باید از کمک های همتیمی پیشین خود که دیگر در فرمول یک حضور ندارد تشکر کند.

مارکوس اریکسن که فصل گذشته اخرین فصل خود را در رقابتهای فرمول یک گذرانده بود توانست 9 امتیاز از 48 امتیاز سائوبر و همینطور مقام ششمی گرندپری آذربایجان را کسب کند. مدیر تیم سائوبر اعتقاد دارد با اینکه اریکسن نتوانست به اندازه همتیمی خود امتیاز کسب کند ولی اگر او نبود مطمئنا لکلرک هم در این جایگاه نبود.

چارلز لکلرک و مدیر تیم سائوبر در کنار مالک تیم پیتر سائوبر(نفر دوم از راست) - اسپانیا 2018

چارلز لکلرک و مدیر تیم سائوبر، فردریک واسر در کنار مالک تیم پیتر سائوبر (نفر دوم از راست) – اسپانیا 2018

واسر در مصاحبه خود بیان کرد:

به نظرم چارلز عملکرد عالی داشت و این عالی بودن او نیز به خاطر بهبود پیوسته مارکوس امکان پذیر شد. اگر شما مارکوس 2017 را با 2018 مقایسه کنید متوجه پیشرفت چشمگیر او خواهید شد.

وقتیکه فصل 2018 شروع شد، اریکسن در همان گرندپری استرالیا فقط با شش کیلو وزن کمتر حاضر شده بود و این مشخص بود که او این فصل را با اراده ای پولادین شروع کرده است. حتی در آخرین مسابقه ها نیز سرعت مسابقه ای او با چارلز یکی بود.

او در سائوپائولو مسابقه را در رده ای بهتر از چارلز به پایان رسانید و در آستین نیز درست در پشت او مسابقه را تمام کرد و این برای چارلز بسیار مهم بود که شخصی به مانند مارکوس وجود دارد که می تواند به او رجوع کند.

یکی از خوبی های مارکوس این بود که او در مسائل تکنیکی بسیار هوشمند بود و خیلی از بروزرسانی ها را با کمک او و نظراتش به سرانجام رسانیدیم. باید این را به خاطر داشته باشید که وقتیکه شما از فرمول 2 به فرمول 1 میایید آنقدر ساده نیست که سریعا راجبه مسائل تکنیکی آگاهی یابید و نظرات سازنده دهید.