فرمول یک ایران – قهرمان چهار دوره فرمول یک و مشاور کنونی رنو، آلن پراست می گوید که این تیم از پایان رابطه اش با ردبول نگرانی و ناراحتی ندارد.

گرندپری ابوظبی در هفته ی جاری مهر پایانی بر 12 سال همکاری ردبول و رنو در فرمول یک خواهد بود. ردبول ها برای فصل 2019 فرمول یک از پاوریونیت هوندا استفاده خواهند کرد و بسیار امیدوارند که در فصل آینده بتوانند برای قهرمانی رقابت کنند.

اما پراست می گوید که رنو از حرکت کردن با برنامه های خود خوشحال است:

راستش ما از پایان رابطه با ردبول ناراحت نیستیم. البته من یک رابطه خوب را با آن ها حفظ کردم اگر چه از روش گفتگوی آن ها انتقاد کردم.

آن ها همیشه به یک گام بسیار دور (آینده) نگاه داشتند و خودشان نیز این را می دانند.

آلن پراست

پراست تایید کرد که ردبول با موتوری مشابه، عملکرد بهتری را داشته است اما آن ها تسلیم نخواهند شد:

در مقایسه با هوندا ما هنوز بهتر عمل می کنیم اما ردبول با موتوری مشابه ما، عملکرد بهتری را در امسال داشته است.

در این رابطه تفاوت قابل توجهی وجود دارد و رسیدن به آن ها در سال آینده برای ما آسان نخواهد بود اما غیر ممکن هم نیست.