فرمول یک ایران – فرناندو آلونسو و تیم مک‌لارن، فصل آینده در مسابقات ایندی 500، تحت هدایت باب فرنلی، معاون سابق رئیس تیم فورس ایندیا قرار خواهد گرفت.