فرمول یک ایران – در راستای آگاهی بخشی بیشتر به شما عزیزان نسبت به انواع مسابقات اتومبیل رانی و البته بخاطر هواداران فرناندو آلونسو تصمیم گرفتیم تقویم مسابقات ایندی کار 2019 را تقدیم شما عزیزان کنیم.

سن پترزبورگ، روسیه : یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

آستین، تگزاس آمریکا : یکشنبه ۰۴ فروردین ۱۳۹۸

بیرمنگهام، انگلیس : یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

لانگ بیچ، کالیفرنیا آمریکا : یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

ایندیاناپولیس، ایندیانا آمریکا : شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

ایندیاناپولیس ۵۰۰، ایندیانا آمریکا :یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

دیترویت ۱، آمریکا : شنبه  ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

دیترویت ۲، آمریکا : یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

تگزاس، تگزاس آمریکا : شنبه ۱۸ خرداد ۱ُ۳۹۸

رُد آمریکا، ویسکانسین آمریکا : یکشنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۸

تورنتو، تورنتو آمریکا : یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸

آیوا، آیوا آمریکا : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

مید اوهایو، اوهایو آمریکا : یکشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۸

پوکونو، پنسیلوانیا آمریکا : یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

گِیت وِی، میسوری آمریکا : شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

پورتلند، پورتلند آمریکا : یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

لاگونا سِکا، کالیفرنیا آمریکا : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸