فرمول یک ایران – توتو ولف مدیر اجرایی تیم مرسدس بر این اذعان داشت که مدل جدید کسب و کار پول کم تری را بدست می آورد. او معتقد است که واسطه های آزاد در حال پیدا کردن راه حلی برای گرندپری ها هستند که همین کار را سخت تر و پیچیده تر خواهد کرد.

در سال بعد برنامه مسابقات طوری برنامه ریزی شده که از گرندپری میامی ، مسابقه تحت مدل جدید اجرا شود و فرمول یک سود خود را از طریق ورودی ها و مشتری مداری که ایجاد میکند بدست آورد و کسی که تهیه این کار را برعهده میگیرد باید به نسبت سیستم های قبلی پول بیشتری را در این کار خرج کند.

خبرهای این اتفاقات توسط نمایندگان مسابقات باکو و هاکنهایم برای پیشبرد این مسئله و پیشرفت در کار در حال بررسی و دنبال شدن می باشد.

مدیر اجرایی مرسدس(توتو ولف) معتقد است که این نوع ازادی خواهی بیشتر نوعی از معاملات است که همیشه برنی اکلستون به دنبال آن در مسابقات بوده است و سعی در انجام آن داشته است. او اضافه کرد:

دستمزدها و سودها بسیار مهم هستند و یکی از 3 راه کلیدی اجرایی کردن آنها در نوع عملکرد مدل قدیمی کسب و کار در فرمول یک است که برنی اکلستون انجام داده است و او در این معاملات بسیار استثنایی عمل میکند.

این اتریشی اذعان داشت:

من مطمئن نیستم که این رویکرد ادامه پیدا کند زیرا هنگامی که پایه و بنیان یک رژیم تغییر میکند مردم و موسسان سعی در مذاکره و بازسازی مدل کسب و کار جدید را خواهند داشت.

توتو ولف 2018

توتو ولف 2018

تیم ها این نگرانی را دارند که هزینه هایشان در طول مسابقات و برگزاری آن را بدست نیاورند و همین دلیل باعث میشود پول و سود کمتری در این ورزش ایجاد شود و یکی از دلایل مهم این مسئله زمانی است که برای بدست آوردن این پول صرف می شود.

با این حال رئیس مرسدس میگوید:

این آزادی خواهی باید به گونه ای عمل شود که بتوان از طریق راه های دیگه ای هم کسب درآمد کرد و سود خوبی را بدست آورد و من به این تیم مدیریتی ایمان دارم . آنها تصمیمات درستی را گرفته اند و همیشه راهی درست برای مقابله با معترضان پیدا میکنند ولی این بسیار دشوار است که بتوانیم سطح جدیدی را وارد کرده و آن را طوری برنامه ریزی کنیم که به همان ویژگی های قبلی برسد و بتوانیم ان را حفظ کنیم. ما باید در دیگر قسمت ها مثل خدمات دهی و و دیجیتالی رشد کنیم و آن راهی برای کسب درامد جایگیزین کنیم.