فرمول یک ایران – دور دوم تعیین رده ی لمانز 24 ساعته تغییرات کوچکی را در رده بندی موقت شاهد بودیم البته در این دور پیست دلاسارته متحمل بارش شدیدی نیز شد.

تیم #2 پورشه با رانندگی نیل جانی ، رومان دوماس و مارک لیب در پول پوزیشن موقت ایستادند و دو ساعت در آب و هواهای مختلف رانندگی کردند و تنها در زمانی کوتاه پیست کاملا خشک بود.

برندان هارتلی راننده ی تیم #1 پورشه سریعترین زمان این دور را در خشک ترین وضعیت پیست ثبت و خط پایان را با زمان 3:22.307 لمس کرد.

تویوتا اما پیشرفت بیشتری از دورهای چهارشنبه داشت اما با وجود ثبت زمان های خوب از کریستین بوئمی تیم #5 تویوتا موفق به گرفتن جایگاه سوم از تیم خواهر خود #6 تویوتا نشد.

آئودی دور بی سروصدایی را گذراند البته #8 آئودی پس از جریمه به دلیل استفاده از سیستم گردش سوخت غیر مجاز امروز بهترین زمان را نسبت به دور تعیین رده ی قبلی ثبت و پشت سر #7 آئودی جایگاه ششم را کسب کرد.

کلاس LMP2 اما بدون تغییر در رده بندی اولیه ماند و تیم #26 اورکا پول پوزیشن موقت را به دست آورد.

کلاس  LMGTE Pro نیز بدون تغییر و با برتری فورد ادامه یافت و مهم ترین تغییر کلاس LMGTE Am پیشروی راننده ی پروتون پورشه ، پت لانگ از رده ی هفتم به سوم بود و این کلاس با برتری #61 فراری ادامه یافت.

لمانز را از فرمول یک ایران دنبال کنید …