فرمول یک ایران – مک لارن اعلام کرد که با شرکت نفتی برزیلی، پتروبراس به عنوان تامین کننده سوخت قرار دادی را امضا کرده است که همکاری آنها از سال ۲۰۱۹ آغاز خواهد شد.

این توافق نامه می تواند شرایط توسعه بیشتر عملکرد سوخت و روغن را فراهم کند و همچنین این همکاری ممکن است به سایر بخش های استراتژیک مانند اشتراک گذاری تکنولوژی بین طرفین گسترش یابد.

زاک براون

زاک براون

زاک براون مدیر مک لارن در این باره می گوید:

شور و شوق برزیل برای فرمول یک افسانه ای است و این کشور برخی از نام های برجسته در تاریخ این ورزش را پرورش داده است.

ما بسیار خوشحال هستیم که رابطه خود با طرفداران برزیلی فرمول یک را از طریق این همکاری بیشتر می کنیم.

پتروبراس یک کمپانی بلند پرواز است و در نظر داریم تا با مک لارن تلاش های خود را برای برند سازی با شتاب و قدرت بیشتری ادامه دهیم.

نام تجاری پتروبراس در خودروی تیم، لباس و امکانات فیزیکی نمایش داده خواهد شد. پدرو پارنته مدیر این شرکت نیز اذعان داشت:

مشارکت ها برای پتروبراس بسیار استراتژیک است.

فن آوری های توسعه یافته مورد استفاده در فرمول یک به محصولاتی که به مشتریان خود ارائه می دهیم نیز منتقل می شود و در حال حاضر توسعه سوخت و روغن برای سهامداران و مشتریان دارای ارزش خاصی است.

مک لارن در ابتدای فصل ۲۰۱۷ با کاسترول قرارداد امضا کرده بود و و در فصل 2019 این تیم از محصولات پتروبراس استفاده خواهد کرد.

این شرکت برزیلی همچنین قرارداد بلند مدت فنی را با ویلیامز بسته بود اما این توافق در سال ۲۰۱۶ به پایان رسید.