فرمول یک ایران – گانتر اشتاینر مدیر تیم هاس بازگشت آنتونیو جیوویناتزی به تیم آمریکایی برای فصل آینده را رد کرد و اشاره کرد که راننده ی ایتالیایی برای آن ها ناکارامد است.

جیوویناتزی در فصل 2017 با حمایت فراری به عنوان راننده رزرو تیم های هاس و سائوبر معرفی شد و در حال حاضر به دنبال یک صندلی تمام وقت برای حضور در فصل 2018 فرمول یک است.

اما هاس تصمیم گرفته که رومن گروژان و کوین مگنوسن را برای فصل آینده حفظ کند و تیم سائوبر نیز مارکوس اریکسن و چارلز لکلرک را به عنوان ترکیب 2018 خود معرفی کرده است.

گانتر اشتاینر

سائوبر در فصل آینده در نقش راننده رزرو تیم سائوبر ظاهر خواهد شد اما هاس مایل نیست تا فرصت مشابه ای را به این راننده ی ایتالیایی برای پیشرفت بدهد. اشتاینر اظهار کرد:

من فکر نمی کنم که این [دادن فرصت به آنتونیو جیوویناتزی] به ما یا رانندگان ما کمکی کند.

من نمی توانم بگویم که [حضور او در هاس] چقد منفی بوده اما در عین حال نتیجه ی مثبتی نداشته است.