موتو جی پی ایران – یوهان زارکو موتورسوار تیم یاماها تک 3 می گوید هل دادن موتور در گرندپری سن مارینو در دور آخر برای کسب یک امتیاز و رده پانزدهم از هیچ چیز و عدم کسب امتیاز بهتر بوده است.

موتورسوار فرانسوی در دور آخر برای رده هفتمی مبارزه می کرد که بنزین موتور وی تمام شد. در ادامه وی شروع به هل دادن موتور خود کرد و در نهایت در رده پانزدهم مسابقه را به پایان برد.

یوهان زارکو گفت:

من قبل از پیچ یازده مشکل سوخت داشتم، من تلاش کردم در دنده شش بمانم و از کمترین توان موتور استفاده کنم، این روش تا پیچ چهارده جواب داد، اما در دو پیچ باقیمانده شرایط بدتر شد.

از پیچ آخر من مجبور شدم از موتور پیاده شوم و موتور را هل بدهم که مسیری طولانی بود. من می دانستم که دو خط شروع و پایان وجود دارد که خط پایان واقعا دور بود.

یوهان زارکو

یوهان زارکو

زارکو در ادامه گفت:

اگر ما فکر کنیم که موتو جی پی یک نمایش است، حداقل ما یک نمایش دیدیم که فراموشش نخواهیم کرد.

این از اتفاقاتی است که نباید رخ بدهد. ما ناامید شدیم. در نهایت من یک امتیاز گرفتم، بهتر از هیچی.

من داشتم موتور را هل می دادم و می دیدم که موتورسواران از من عبور می کنند. هر دو موتور کی تی ام و همچنین کراچلو که حتی با وجود زمین خوردن، در جلوی من مسابقه را تمام کرد. شما در صورت زمین خوردن نسبت به هل دادن موتور زمان کمتری از دست می دهید.

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید