فرمول یک ایران– فرناندو آلونسو میگوید به روز رسانی که هوندا در گرندپری بلژیک معرفی خواهد کرد”بسیار جزئی”است و انتظار نمیرود که تاثیر تکان دهنده ای بر عملکرد در سطح کارایی داشته باشد.

هوندا در روز پنجشنبه اعلام کرد که آلونسو بخش 3.5 پاور یونیت را استفاده خواهد کرد. اگرچه هیچ جریمه ای نخواهد داشت، در حالی که استفان وندورن بخش 3.6 را استفاده خواهد کرد

مک لارن- هوندا در طول مسابقات اروپا پیشرفت تدریجی داشته است اما آلونسو در این آخر هفته انتظار زیادی نخواهد داشت.

آلونسو در مورد به روز رسانی گفت:

به من چیز زیادی گفته نشده و من هم انتظار زیادی نداشتم!

این یک چیز بسیار جزئی است. واضح است که تا وقتی من موتور را تغییر ندهم این همان موتور است(مجارستان).

من پنالتی نداشته ام. پس هیچ چیز بزرگی نیست که شما بتوانید در موتور تغییر دهید تا عملکردش را اصلاح کنید اگر انتظار برداشتن یک گام بزرگ دارید.

ما خواهیم دید که این مسابقه برای ما دشوار است و  دو هفته برای ما(اسپا و مونزا) که ما به این حساسیت آگاهیم که اینها مهمترین دوره های قدرت در تقویم است.

ما باید یک آخر هفته خوب بسازیم، ممکن است شرایط تغییر پذیری وجود داشته باشد پس ما باید از هر فرصت کوچک استفاده کنیم.

فرناندو آلونسو

آلونسو اصرار داشت که که او در سپتامبر در مورد آینده اش فکر میکند و تجدید نظر وندورن در سال 2018 تاثیری بر تصمیم وی نخواهد داشت.

من به زودی در مورد آینده ام در زمانی که بخواهم تصمیم میگیرم و آن این است.

ماندن وندرون هیچ چیزی را تغییر نداده است ، تمدید استفان منطقی است.

او در این فصل با اینکه تازه کار بود یک کار خارق العاده انجام داده است و امیدوار است در سال آینده تیم را بهبود بخشد.

او میتواند در یک وضیت رقابتی توانایی خود را نشان دهد و برای آینده و مکلارن من مطمئن هستم که استفان یک بخش کلیدی است. بنابراین تصمیم گیری سخت نیست.