Register

4 × 4 =

A password will be e-mailed to you.

فرمول یک ایران : راس ساعت 16:30 روز جمعه، یعنی تنها ساعاتی پیش تیم فراری همانطور که از قبل برنامه ریزی شده بود از ماشین جدید خود رونمایی کرد. این مراسم با حضور سباستین فتل، کیمی رایکونن و مدیر تیم یعنی آریوابنه برگزار شد و از سایت تیم فراری بصورت زنده پخش گردید.

ماشین جدید تیم فراری SF16-H نام دارد و در طراحی آن از رنگ قرمز و همچنین سفید و سیاه استفاده شده است، در این ماشین از رنگ سفید بیشتری نسبت به ماشین فصل گذشته استفاده شده است و شکل دماغه ی آن تغییر کرده است و باله ی عقب آن نیز کوچک تر شده است همچنین در سوسپانسیون آن نیز تغییراتی اعمال شده است.

در این مراسم سباستین فتل بیان کرد:

من فکر میکنم که اهداف ما بطور طبیعی بزرگ تر شده اند. سال قبل که اولین فصل من در فراری بود سال بسیار خوبی برای ما بود و هم اکنون میخواهیم که بهتر هم بشویم. فصل پیش تیم ما دوم شد و تنها یک قدم تا قهرمانی مانده بود تا برداریم که برداشتنش سخت است ولی امیدوارم با این پیشرفت های اخیرمان به آن برسیم.

هم چنین مدیر تیم فراری مائوریتزیو آریوابنه بیان کرد:

معمولا من هدف تیم را مشخص نمیکنم و رئیس من می گوید که هدفمان برای فصل جدید چیست. هدف فصل پیش کسب سه پیروزی بود که به آن رسیدیم ولی برای فصل جدید چیزهای بیشتری میخواهیم. این هدف حداقل رقابتی تنگاتنگ برای قهرمانی خواهد بود و ما میخواهیم تا لحظه ی آخر برای قهرمانی بجنگیم. آسان نخواهد بود چون رقبای ما ننشسته اند و ما را نگاه بکنند و همه در تلاشیم تا بهترین عملکرد خود را ارائه بدهیم. ما مسابقه خواهیم داد و برای همه ی تیم ها احترام قائلیم ولی میخواهیم که تیم ما باشد که بهترین عملکرد را داشته باشد.