فرمول یک ایران – پیرلی ترکیب لاستیک های گرندپری مجارستان را اعلام کرد.

ترکیب لاستیک ها در ادامه فصل:

موناکو: التراسافت – سوپرسافت – سافت

کانادا: التراسافت – سوپرسافت – سافت

آذربایجان: سوپرسافت – سافت – مدیوم

اتریش: التراسافت – سوپرسافت – سافت

بریتانیا: سافت – مدیوم – هارد

مجارستان: سوپرسافت – سافت – مدیوم

دیدگاه خود را بیان کنید