فرمول یک ایران – مک لارن و آندرتی اتواسپورت از ماشین دالارا DW12 فرناندو آلونسو برای شرکت در مسابقه ایندی ۵۰۰، رونمایی کردند.

راننده ی اسپانیایی با شماره ۲۹ در ایندی کار حضور خواهد داشت و مانند ماشین مک لارن هوندا MCL32، دالارا DW12 نیز رنگ نارنجی خواهد داشت. قابل ذکر است که آلونسو با شرکت در ایندی ۵۰۰، در گرندپری موناکو حضور نخواهد داشت.

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید