فرمول یک ایران : تنها چند روز پس از تصویب فرمت جدید تعیین خط، موج نارضایتی ها از طرف راننده ها، مدیران تیم ها و هواداران شکل گرفت.این مخالفت از معدود اتفاقاتی در چند سال اخیر بود که تیم های ضعیف در کنار تیم های بانفوذ مقابل کادر مدیریت فرمول یک ایستادند و البته با کمک طرفداران و فشار رسانه های دلسوز این ورزش در این مورد به خصوص به پیروزی رسیدند.

طی چند روز اخیر نقل قول هایی از بعضی از مسوولین فرمول یک منتشر شد که نشان از تمامیت خواهی تصمیم گیران این سازمان می داد. این مصاحبه ها هواداران فرمول یک را رنجیده تر از قبل کرد. چیزی که فراموش شده بود احترام به هوادار، ضلع سوم مثلث فرمول یک بود. هواداری که با پشتیبانی او این ورزش به یکی از جذابترین و پولساز ترین ورزش های دنیا تبدیل شده بود. اگر در سال های ابتدایی شکل گیری مسابقات، هواداران از این ورزش حمایت نمیکردند، بی شک امروز فرمول یک هم در رده ی ورزش های فراموش شده قرار میگرفت.

autodromo21024x681

امروزه ورزش قهرمانی به طور مشهودی وابسته حمایت های مادی و معنوی هواداران است تا جایی که میتوان گفت با حذف این عنصر از چرخه ی رقابت، دیگر چیزی به نام هیجان و جذابیت وجود نخواهد داشت.

در چند سال گذشته به دلیل تصمیم های نسنجیده ی کادر مدیریت فرمول یک این ورزش با افت محسوس محبوبیت رو به رو بوده.سوال اصلی اینجاست که برنی اکلستون تا چه زمانی به نادیده گرفتن نظرات تیم ها و هواداران ادامه می دهد؟ اگر این روند تک رایی ادامه پیدا کند باید شاهد ریزش بیش از پیش هوادار باشیم.