ویدیو؛ آشنایی با روبوریس (RoboRace)

[videojs_video url=”http://as3.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/5f95578652377b540d3d996b04e0a0d46636407-300p__80940.mp4?direct=1″ width=”752″]

موتور اسپرت ایران – روبوریس RoboRace به مسابقاتی گفته می‌شود که در آن خودروهای خودران با هم به رقابت در پیست فرمول E می‌پردازند. این خودروها تمام برقی‌اند و در مد AI می‌رانند. در این مسابقات هدف بهبود رانندگی اتوماتیک یا سیستم خودران خودروهاست و چالش جدید تماما برای مهندسان است.

  دانلود فایل ویدیویی