فرمول یک ایران – راننده ی اسپانیایی تیم تورو روسو بیان کرده است که مشکلی با هم تیمی خود، یعنی مکس ورشتپن ندارد. این در حالی است که روز یکشنبه و در گرندپری استرالیا مکس ورشتپن از شرایط عصبانی بود.

هنگامی که در گرندپری استرالیا مکس ورشتپن عقب تر از کارلوس ساینز قرار داشت با عصبانیت در رادیو به تیم خود گفت که او باید اول به پیت-لین می رفته است.

کارلوس ساینز در این رابطه گفته است:

من مشکلی با مکس ندارم، حتی پس از اتفاقاتی که امروز افتاد. از دید من هیچ مشکلی بین ما به وجود نیامده است. فقط یک مسابقه ی دیگر بود.

در هر مسابقه من و مکس رقابت تنگاتنگی با هم داریم و خیلی به هم نزدیک هستیم. اختلاف زمانی ما در پیست معمولا کم است و این باعث می شود تا کار برای تیم سخت تر شود ولی من فکر میکنم که من و مکس به اندازه ی کافی بالغ هستیم تا بتوانیم شرایط را کنترل بکنیم.

در هر مسابقه ممکن است احساسات برانگیخته بشوند و اتفاقات زیادی رخ بدهد ولی حالا که به آن مسابقه نگاه می کنیم می فهمیم که داشتیم تا پای جان رقابت می کردیم.

دیدگاه خود را بیان کنید