موتوجی‌پی ایران – با ادامه دار شدن شیوع ویروس کرونا، سر انجام فدراسیون جهانی موتورسواری تصمیم بر لغو تست‌های پیش فصل سپانگ گرفت.

شیوع ویروس کرونا، فصل 2020 از رقابت‌های موتوجی‌پی را با تغییراتی بی‌سابقه مواجه کرد. به طوری که فدراسیون جهانی موتورسواری و دورنا از حدود یک سال گذشته با این چالش رو به رو بوده است. شرایط غیر قابل پیش بینی این ویروس، برگزاری فصل 2020 موتوجی‌پی را تا مرز لغو شد پیش برد. اما سر انجام با تلاش های فراوان دورنا موفق به برگزاری این فصل در قالب چهارده مسابقه شد.

شرایط ویژه کرونا با گذشت این فصل به پایان نرسید و برگزار کنندگان مسابقات برای برنامه ریزی فصل 2021 نیز با این چالش مواجه بودند. تقویم این فصل شامل بیست مسابقه می‌باشد که در تاریخ هشتم فروردین شروع خواهد شد.

اکنون با تصمیم گیری های صورت گرفته تست‌های پیش فصل سپانگ که قرار بود در حدود یک ماه دیگر برگزار شود به واسطه کرونا لغو گردیده است

الکس رینز، تست سپانگ 2018

مقام های موتوجی‌پی اعلام کردند که تست‌های پیش فصل قطر که قرار است در تاریخ دهم تا دوازدهم مارس برگزار شود، همچنان پابرجاست. اما با لغو شدن تست‌های سپانگ، هنوز برنامه ای برای جایگزینی آن چیده نشده است.

حال باید دید شرایط این ویروس تا چه حد می‌تواند فصل 2021 از رقابت های موتوجی‌پی را تحت تاثیر قرار دهد.

10 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید