کاربر

نام کاربر

مَمَّدو

رشته مورد علاقه

فرمول یک

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

دوست دارم آدم های اطرافم رو بشناسم. اونقدر خوب که انگار همشون بهترین دوست من هستن.